Modeller

Tvättmaskiner är försedda med en trumma där man lägger den smutsiga tvätten. Trumman fylls med vatten och börjar snurra, samtidigt som vattnet värms och tvättmedel tillförs. Efter en tid töms maskinen och fylls igen med kallt vatten för sköljning. Ofta utförs flera sköljningar, och ibland tillsätts sköljmedel i den sista. Trumman töms igen och börjar centrifugera för att pressa ut vattnet.

De flesta tvättmaskiner följer denna procedur. De kan dock vara utformade på olika sätt. De två huvudtyperna är frontmatad och toppmatad tvättmaskin.

 

Frontmatad tvättmaskin

Frontmatad tvättmaskinI Europa är 90% av tvättmaskinerna frontmatade. Det innebär att de har en liggande trumma och luckan framtill. Luckan är försedd med ett fönster för att man ska kunna se tvätten, och ovanför den finns fack där man fyller i tvättmedel och sköljmedel. En fördel med den frontmatade tvättmaskinen är att man kan ställa torktumlaren ovanpå tvättmaskinen, en så kallad tvättpelare, och på så sätt spara utrymme.

 

Toppmatad tvättmaskin

Toppmatad tvättmaskinToppmatade tvättmaskiner har luckan upptill, man måste då vrida trumman rätt för hitta en lucka där man kan lägga i eller ta ut kläderna. De tar vanligtvis mindre plats än frontmatade maskiner. Toppmatade tvättmaskiner är vanligare i USA, där de utgör ungefär två tredjedelar av marknaden.
Kombivarianter

Vissa maskiner kombinerar tvätt och torktumlare i en maskin, vilket gör att man spar både utrymma och tid. Maskinerna är utrustade med elektroniska sonder som mäter fukthalten och justerar torktiden efter detta.