Tvättmaskin och miljö

En tvättmaskins miljöpåverkan beror på vilka ämnen och kemikalier som används vid tvätten, och hur mycket vatten och energi som tvättmaskinen förbrukar.

 

Silver

SilverPå senare år har silvertackor börjat användas i vissa tvättmaskiner. Silvret fungerar som bakteriedödande medel. Det är dock tveksamt om detta gör någon verklig nytta, då moderna tvättmedel är tillräckligt effektiva. Bakterierna har knappast någon betydelse för hälsan, marknadsföringen bygger snarast på irrationell bakterieskräck.

Det är dessutom skadligt för miljön. Silver tar död på bakterier eftersom det är en giftig tungmetall, och kommer det ut i miljön blir effekten detsamma. Bland annat bidrar det till resistensutveckling. Silverresistenta bakterier upptäcktes för första gången i Sverige 2007, något som särskilt är problematiskt för sjukvården.

 

Tvättmedel

TvättmedelDet är vanligt att man använder mycket mer tvättmedel än vad som är nödvändigt. Moderna tvättmedel är effektiva även i små mängder, och tvätten blir inte renare av att man tar mer. En möjlighet att slippa undan problemet är att köpa en tvättmaskin med automatisk dosering.

Tidigare var fosfater vanliga i tvättmedel som avhärdare och mjukmedel, vilka bidrog kraftigt till övergödningen. Dessa är idag förbjudna i Sverige och har ersätts zeoliter och såpor, vilka är betydligt miljövänligare.

Tvättmedel som inte är miljömärkta eller importerade innehåller ofta den syntetiska tensiden LAS. Det är mycket effektivt vid tvätt, men om det inte bryts ned är det giftigt för vattenlevande organismer.

 

Energi och vatten

EnergieffektivtTvättmaskiner är energimärkta med en skala från A till G, där A är bäst. Tvättmaskiner har blivit betydligt mer energieffektiva, och förbrukar bara hälften så mycket el som för tio år sedan. Vattenmängden anpassas i viss mån efter hur mycket tvätt man lägger i maskinen. Det är dock ingen större skillnad mellan en halvfull och helfull maskin, man spar därför mest om man packar tvättmaskinen full.

Torkningen förbrukar mycket mer energi än själva tvätten. Man bör därför välja en maskin med bra centrifug, som pressar ut så mycket vatten som möjligt. Helst bör man också låta kläderna lufttorka istället för att använda torktumlare eller torkskåp.